Regulamin

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
I. ABONAMENT i OPŁATA

 • Obiady przygotowywane są w budynku SP95 oraz SP60/LO31 przez Firmę Przemysław Pala „Mniami” z Krakowa, z siedzibą przy ul. Jasna 1/51, 31-227 Kraków.
 • Odpłatność za obiady pobierana jest z góry za dany miesiąc w pokoju ajenta (zlokalizowanego obok wejścia do szatni) lub przelewem na konto firmy „Mniami”(szczegóły dot. przelewu w podpunkcie II.).
 • Koszt jednego obiadu w abonamencie to 15 zł (szkoła podstawowa) oraz 17zł (liceum)
 • Dokonywanie wpłat odbywa się wg harmonogramu wywieszonego w szkole oraz opublikowanego na stronie www.mniami.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10-ego każdego miesiąca.
 • Stołówka przewiduje zaprzestanie wydawania posiłków osobom, które nie uregulują wpłat w terminie.
 • Istnieje możliwość wykupienia abonamentu na wybrane dni w tygodniu.
 • Obiady wykupione pojedynczo (jednorazowo) są droższe o 2zł od ceny abonamentowej.
 • Koszt obiadów dla pracowników szkoły to 17zł
 • Koszt obiadów na wynos dla rodziców  to 23zł
 • Istnieje możliwość zakupu samej zupy za cenę 6zł jednorazowo w danym dniu.
 • Stołówka Szkoły posiada listy imienne osób korzystających z obiadów.

II. OPŁATA PRZELEWEM

 • Płatności z abonament można dokonać przelewem na konto firmy „Mniami”
  Dane do przelewu:
  Przemysław Pala „Mniami”
  ul. Jasna 1/51
  31-227 Kraków
  Nr rachunku 45 2490 0005 0000 4500 6925 4270
  W tytule przelewu prosimy wpisać:

  • klasę
  • imię i nazwisko (dla kogo wykupione zostały obiady)
  • miesiąc i rok za który własnie opłacany jest abonament
   Przykład: kl. 1b, Anna Nowak, IX 2023
   (bardzo prosimy zachować podana kolejność)
 • Opłaty przelewem dotyczą tylko i wyłącznie pełnych całomiesięcznych abonamentów.
 • Wpłaty przelewowe dotyczą tylko jednego dziecka. W przypadku rodzeństwa wpłaty na poszczególne dziecko dokonywane są osobnymi przelewami.
 • Wpłat należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 10-go dnia miesiąca. W przypadku rezygnacji z obiadów należy fakt ten zgłosić pod nr tel. 791251030. W przeciwnym razie dziecko widnieje na liście obiadowej a Państwo jesteście obciążeni kosztami niewykorzystanych obiadów.
 • Wysokość abonamentu będzie każdorazowo podawana do wiadomości na stronie www.mniami.krakow.pl do 20-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy.

III. ZWROTY ZA OBIADY

 • Fakt nieobecności dziecka na obiedzie, należy zgłosić osobiście na stołówce, mailowo lub telefonicznie (preferowany sms) pod nr telefonu 791 251 030 do godz. 8:30 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
 • Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

IV. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 • Posiłki wydawane są w godzinach od 11:30 do 14:30.
 • W stołówce wywieszony jest tygodniowy jadłospis wraz z alergenami.
 • Obiady wydawane są na podstawie bloczków obiadowych.
 • Osoby bez abonamentu obsługiwane są w ostatniej kolejności w związku z koniecznością odszukania ich w liście osób korzystających z obiadów i nie przedłużaniu czasu wydawania posiłków osobom, które abonament posiadają.