Opłaty

0SZANOWNI RODZICE DZIECI KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Uprzejmie informujemy, iż obiady można wykupić dokonując przelewu bankowego lub uiszczając opłatę w pokoju ajenta/stołówce szkolnej. .

OPŁATA MIESIĄC – Grudzień 2023
Ilość dni, w których wydawane będą obiady: 16 dni

…………………………………………………………………………………………………………………

opłata dla uczniów Szkoły Podstawowej SP60 oraz SP95 16 X 15 zł = 240zł
opłata dla uczniów Liceum 16 X 17 zł = 272zł

........................................

Płatności

Płatności za abonament można dokonać przelewem na konto ajenta – firmy „Mniami” lub osobiście w pokoju ajenta/stołówce szkolnej

Dane do przelewu:
Przemysław Pala „Mniami”
ul. Jasna 1/51
31-227 Kraków
Nr rachunku 45 2490 0005 0000 4500 6925 4270

W tytule przelewu prosimy wpisać:
-klasę i szkołę
-imię i nazwisko (dla kogo wykupione zostały obiady)
-miesiąc za który opłacany jest abonament

Przykład:
Tytuł przelewu: kl. 1b, SP95, Anna Nowak, XII 2023
(bardzo prosimy zachować podaną kolejność)

  • W przypadku rodzeństw prosimy o dokonywanie osobnych przelewów za każde z dzieci.

Opłat można dokonać również osobiście w szkolnej stołówce.

Uwaga:
Informujemy o możliwości dokonywania odpisów obiadów a także odebrania obiadu na wynos. W przypadku nieobecności dziecka obiad można odebrać do g.14.30 lub zgłosić odpis sms pod nr. tel. 791251030 do godziny 8.30. Odpisy zgłaszane po 8.30 nie będą uwzględniane. […]