Kontakt

Przemysław Pala „Mniami”
ul. Jasna 1/51
31-227 Kraków
Nr rachunku 45 2490 0005 0000 4500 6925 4270